info@hbdrilling.be - +32 71 52 66 80

Recyclage van afval van auto’s en electronica

Versnipperen van auto- en electronicaafval. Wassen, waterbehandeling en ontwatering van slib.