info@hbdrilling.be - +32 71 52 66 80

Grond wassen en behandelen van vervuilde grond

Scheiding van de partikels door flotatie, Foucault-stromen, magnetische trommel, afzeven, spiraal, enz.